INNMELDING OG BETALING AV KONTINGENT FOR NYE MEDLEMMER

Denne tjenesten gjelder kun for nye medlemmer. Er du eksisterende medlem vil du få tilsendt betalingsinformasjon på e-post fornyelse av medlemskap.

Merk at fødselsdato er nødvendig da vi har 15 års grense for medlemskap i organisasjonen.

Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.